Maximum Kids

За нас

Кои сме ние и каква е нашата мисия?

Английска детска академия „Максимум” е насочена към тези деца, които от малки се развиват в ЕЛИТАРНО ОБЩЕСТВО по отношение на знания, владеене на език и възпитание. Академията е еквивалент на полудневната английска детска градина, създадена по британски модел. В нея се обучават целогодишно деца от 3 до 5 годишна възраст, като комуникацията е САМО на английски език! По време на престоя си в академията, те не чуват и думичка на български език, като по този начин с времето те се превръщат в билингви. Предметите, по които се обучават са заложени в британската предучилищна система и са комбинация от физическо, социално развитие, всички изкуства са застъпени, както и литература, математика, природа, протокол, етикет и общуване с другите.

Нашата мисия е да стимулираме децата да усвоят английски език като роден, тъй като общуването е САМО на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, те растат ДВУЕЗИЧНИ! По този начин те се превръщат в образовани, възпитани, дисциплинирани деца с много умения, знания, перфектен английски език и са част от високото общество. Нашите деца не са случайни деца – те са винаги пред другите с идеи, креативност, знания и възпитание.